Obrazek nagłówkowy

Ankieta dotycząca staży w przedsiębiorstwach

20.10.2023 | Świętokrzyskie Centrum Innowacji I Transferu Technologii Sp. z o.o.
Zapraszamy Przedsiębiorców do wypełnienia ankiety Komisji Europejskiej dotyczącej staży wysokiej jakości.
Na podstawie badania Komisja chce pozyskać następujące informacje:
  • Główne cechy staży w MŚP i powiązane praktyki biznesowe
  • Koszty i korzyści staży w MŚP
  • Wsparcie dla MŚP w oferowaniu wysokiej jakości staży
Aby ją wypełnić należy podać kod ośrodka EEN – PL00125