Obrazek nagłówkowy

Ankieta dla MŚP dotycząca nowego prawodawstwa europejskieg

12.01.2023 | Świętokrzyskie Centrum Innowacji I Transferu Technologii Sp. z o.o.
Komisja Europejska zwraca się do MŚP o opinię na temat ewentualnego nowego prawodawstwa europejskiego. Wymagałoby to od wszystkich przedsiębiorstw, które produkują, przetwarzają, transportują i przechowują granulat z tworzyw sztucznych w Unii Europejskiej, przyjęcia dobrych praktyk w celu zapobiegania, powstrzymywania i ograniczania wycieków tworzyw sztucznych do środowiska (gleby, wody, powietrza).
Kwestionariusz ma na celu lepsze zrozumienie możliwego wpływu tego nowego prawodawstwa europejskiego na przedsiębiorstwa, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa.
Czas na wypełnienie ankiety: do 22.02.2023r.