Obrazek nagłówkowy

47 mln euro wsparcia unijnego na ochronę własności intelektualnej dla MŚP

18.01.2022 | Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii
Przechwytywanie

Komisja Europejska i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) uruchomiły The Ideas Powered for Business – nowy fundusz dla unijnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), oferujący im wsparcie finansowe na ochronę praw własności intelektualnej. Fundusz dla MŚP to program zwrotu kosztów, w którym wystawiane są bony na częściowe pokrycie opłat za wybrane czynności.

Wsparcie z funduszu dla MŚP, którego budżet wynosi 47 mln euro, obejmuje:
• zwrot 90% opłat pobieranych przez państwa członkowskie z tytułu usług diagnostyki własności intelektualnej, które pomagają szczegółowo ocenić potrzeby ubiegającego się o wsparcie MŚP w zakresie własności intelektualnej;
• zwrot 75% opłat pobieranych przez urzędy ds. własności intelektualnej ( w tym krajowe urzędy ds. własności intelektualnej, EUIPO i Urząd ds. Własności Intelektualnej Beneluksu) podczas rejestracji znaków towarowych i wzorów;
• zwrot 50% opłat pobieranych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej z tytułu uzyskania międzynarodowych znaków towarowych i ochrony wzorów;
• zwrot 50% opłat pobieranych przez krajowe urzędy patentowe z tytułu rejestracji patentów w 2022 r.

Od 2023 r. dofinansowaniem z funduszu objęte będą mogły zostać również inne usługi, np. częściowy zwrot kosztów poszukiwania wcześniej znanych rozwiązań opartych na tej samej idei czy ponoszonych z tytułu dokonywania zgłoszenia patentowego; usługi prywatnego doradztwa (rejestracja patentu, umowy licencyjne, wycena własności intelektualnej, pozasądowe rozstrzyganie sporów itd.) świadczone przez profesjonalnych doradców specjalizujących się w dziedzinie własności intelektualnej.

EUIPO zarządza funduszem ogłaszając zaproszenia do składania wniosków.
Pierwszy nabór wniosków uruchomiony został 10 stycznia br. na stronie internetowej EUIPO.

Dotacje przyznawane będą zgodnie z kolejnością zgłoszeń.